Informacje prawne

Strony internetowe rent.decathlon.pl, rent.decathlon.hu, rent.decathlon.cz, rent.decathlon.lt, rent.decathlon.lv oraz rent.decathlon.ee (zwane dalej Stroną) są zarządzane przez spółkę DECATHLON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy. ul. Geodezyjna 76,03-290 Warszawa, Polska, o kapitale zakładowym w wysokości 8859,465.00 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON: 013102058, BDO: 000005259 (zwana dalej 'DECATHLON')

Średnia liczba aktywnych miesięcznie odbiorców

Średnia liczba aktywnych miesięcznie odbiorców naszej platformy internetowej działającej pod adresami rent.decathlon.pl, rent.decathlon.hu, rent.decathlon.cz, rent.decathlon.lt, rent.decathlon.lv oraz rent.decathlon.ee wynosi 61 711. Data ostatniej aktualizacji: luty 2024. Informacja ta jest publikowana wyłącznie na potrzeby Aktu o Usługach Cyfrowych (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065).